Prehľad liečby premenštruačného syndrómu a premenštruačnej dysforickej poruchy (5990)

Premenštruačný syndróm (PMS) a premenštruačná dysforická porucha (PMDD) sú extenzívne študované počas posledných 20 rokov. Kritéria pre diagnózu podľa American College of Obstetricians & Gynecologists (ACOG) zahrňujú aspoň jednu stredne ťažkú až ťažkú poruchu nálady a jeden stredne ťažký fyzický symptóm diagnózy PMS a podľa DSM IV diagnostických kritérii spolu 5 symptómov a jednu vážnu poruchu nálady pre diagnózu PMDD. Funkčné postihnutie musí byť podmienené symptómami. Symptómy musia byť prítomné 1 - 2 týždne pred menštruáciou a zmiernením po 4. dni menzes a musia byť dokumentované prospektívne pre aspoň 2 cykly použitím dennej hodnotiacej škály. nefarmakologické postupy, ktoré sa ukázali niekedy efektívne, sú kognitívna behaviorálna relaxačná terapia, aerobné cvičenia, kalcium, magnézium, vitamín B6, L tryptofán alebo komplexný nápoj s obsahom cukru.
Farmakologická liečba podľa minimálne 10 randomizovaných kontrolovaných štúdii zahŕňajú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu podávaných denne alebo pred menštruáciou a serotoninergné tricyklické antidepresíva. Podanie anxiolytík a kalium šetriacich diuretík prinieslo v literatúre zmiešané výsledky. Nevýhodou hormonálnej terapie je anovulácia. Dobré klinické výsledky boli s GnRH analógmi s hormonálnou terapiou, danocrinom a hormonálnymi implantátmi. Orálne antikoncepčné pilulky zabraňujú ovulácii a sú efektívne v liečbe PMS/PMDD. Takúto účinnosť nemajú orálna kontraceptíva s obsahom progestínu odvodených od 19-nortestosterón. Kombinácia estrogénu a progestínu môžu spôsobiť symptómy podobné PMS ako napríklad zadržiavanie vody a zvýšená podráždenosť. Predbežné údaje ukazujú, že nové antikoncepčné tablety obsahujúce nízko-dávkový estrogén a progestín drospirenonu - spironolactonového analógu, namiesto 19-nortestosteronových derivátov môžu redukovať retenciu vody a ďalšie príznaky nadbytku estrogénu. Predbežné výsledky naznačujú, že tablety s obsahom drospirenonu s názvom Yasmin môžu byxť efektívne v liečbe PMDD.
Autor: Rapkin A. (USA)
Publikované v: Psychoneuroendocrinology. 2003 Aug;28 Suppl 3:39-53

zoznam článkov