Porovnanie antidepresívnej odpovede u mladších a starších žien (5054)

Cieľom práce bolo porovnať odpoveď na liečbu antidepresívami u mladších a starších žien. 115 žien podľa DSM-IV kritérii veľkej depresie boli hodnotené pred a po 8 týždňoch liečby selektívnym inhibítorom serotonínu nefazodonom alebo venlaxafinom. Súbor bol rozdelený na dve podskupiny - premenopauzálnu a postmenopauzálnu. 86 pacientov - mužov rovnakého veku tvorilo kontrolnú skupinu. Mladšie ženy mali v porovnaní so staršími ženami signifikantne nižšie Hamiltonove skóre depresie po 8 týždňoch antidepresívnej liečby, a mali vyššie skóre remisie. Neboli rozdiely v tolerancii liečby. Toto rozdelenie sa nedalo aplikovať na kontrolný súbor mužských pacientov. Mladé ženy s depresiou reagujú lepšie na serotoninergné antidepresíva. Môže to byť spôsobené zmenami vplyvom menštruačného cyklu. Potrebné sú ďalšie štúdie vo vzťahu k hladinám hormónov.
Autor: Grigoriadis S, Kennedy SH, Bagby RM (Canada)
Publikované v: J Clin Psychopharmacol. 2003 Aug;23(4):405-7

zoznam článkov