Premenopauzálny príjem vitamínu A, C, E, kyseliny listovej, karotenoidov a riziko rakoviny prsníka (4320)

Predpokladá sa, že príjem vitamínov A, C, E, kyseliny listovej a karotenoidov znižuje riziko rakoviny prsníka. Niektoré epidemiologické štúdie neboli však konkluzívne, a zaoberali sa najmä postmenopauzálnymi ženami. Bol študovaný príjem týchto zložiek výživy u 90.655 premenopauzálnych žien vo veku 26 - 46 rokov. Príjem vitamínov bol hodnotený na základe dotazníka výživy v roku 1991 a 1995. Počas následného 8-ročného sledovania (1991 - 1999) bolo zistených 714 prípadov rakoviny prsníka. Príjem vitamínu A včítane príjmu prekurzorov vitamínu A a betakaroténu bol asociovaný s nižším rizikom rakoviny prsníka u fajčiarok cigariet. Ženy, ktoré užívali najvyššie množstvo vitamínu A mali riziko 0,28 (0,12 - 0,62), štatisticky významne nižšie v porovnaní so ženami užívajúcimi malé množstvá vitamínu A. Nezistila sa súvislosť medzi užívaním vitamínu C, E a kyseliny listovej k zníženiu rizika výskytu rakoviny prsníka. Užívanie vitamínu A prispieva k zníženiu rakoviny prsníka u fajčiarok.
Autor: Cho E, Spiegelman D, Hunter DJ, Chen WY, Zhang SM, Colditz GA, Willett WC. (USA)
Publikované v: Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2003 Aug;12(8):713-20

zoznam článkov