Relatívna dôležitosť ženských a neženských vplyvov na variabilitu zásob železa u žien (5586)

Ženy majú menšie zásoby železa ako muži, pretože strácajú železu počas menštruácie v priebehu reprodukčného života. Variácie medzi ženami môžu byť spôsobené následkom rôznych strát železa, rozdielnou homeostázou medzi mužmi a ženami, alebo kombináciou oboch. Bol porovnaný vplyv veku, menopauzy, straty krvi počas menštruácie a počet tehotenstiev, ako aj efekt genetickej variácie - ako sa gény a ostatné familiárne faktory podielajú na zásobach železa u žien a u mužov. Boli analyzované dáta 2.039 ženských dvojičiek, s cieľom zistiť podiel genetických faktorov a vplyvov okolia. Vplyv veku, štádia reprodukčného veku a rozsah menštruačných strát krvi bol zhodnotený (zodpovedný za 18 % variácii feritínu), ale počet detí nemal významný vplyv na zásoby železa. Genetické vplyvy boli aspoň dvakrát väčšie ako vplyvy pohlavných rozdielov. Podobnosť hodnôt feritín u dizygotických dvojičiek bola väčšia ako dizygotických dvojičiek opačného pohlavia, ale tento rozdiel nebol štatisticky významný. Podiel geneticky podmienených rozdielov v zásobách železa prevažuje malý vplyv interindividuálnych rozdielov v stratách železa počas menštruácie a podľa počtu tehotenstiev.
Autor: Whitfield JB, Treloar S, Zhu G, Powell LW, Martin NG (Australia)
Publikované v: Br J Haematol. 2003 Mar;120(5):860-6

zoznam článkov