Ako súvisí premenštruačná dysforická porucha s depresiou a anxietou ? (6145)

Premenštruačná dysforická porucha (PMDD) je ťažšia varianta premenštruačného syndrómu, ktorá postihuje približne 5 % všetkých žien fertilného veku. Hlavným znakom uvedenej poruchy je objavenie sa symptómov počas luteálnej fázy menštruačného cyklu, a neprítomnosť príznakov po začiatku menštruácie. Mnoho autorov zdôrazňuje podobnosť medzi PMDD a anxietou - osobitne panickou poruchou, iní sa domnievajú, že PMDD je variantom depresie. Podporujúc oba názory - liečbou voľby PMDD sú lieky zo skupiny spätného vychytávania serotonínu (SSRI), rovnako ako v prvej línii liečby depresii a väčšiny porúch anxiety. Podľa nášho názoru PMDD nie je variantou depresie alebo anxiety, ale samostatnou diagnostickou entitou, v ktorej dominuje skôr podráždenosť a striedanie nálad ako charakteristický znak, nie depresia alebo anxieta. Klinický profil SSRI pri použití v liečbe PMDD s rýchlym nástupom účinku naznačuje, že tento efekt je mediovaný inými serotoninergnými synapsami ako antidepresívny a antianxiózny účinok týchto liekov. PMDD má spoločné znaky s ďalšími diagnózmami - najviac s panickou poruchou. Tiež jednou s možností ktorú je potrebné vylúčiť je, že niektoré subtypy PMDD sú viac podobné depresii alebo anxiete, než najčastejšie sa vyskytujúce formy PMDD.
Autor: Landen M, Eriksson E. (Sweden)
Publikované v: Depress Anxiety. 2003;17(3):122-9

zoznam článkov