Ďalšie aplikácie pre liečbu SSRI (6172)

Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) sú často používané pre ich bezpečnosť, tolerabilitu a dokázanú účinnosť pri mnohých ochoreniach. Odborna literatúra podporuje použitie SSRI v liečbe mnohých iných ochorení a porúch, ktoré sú mimo indikačného spektra oficiálne schváleného U.S. autoritami (FDA). SSRI sa ponúkajú ako alternatívna k tradičnej liečbe generalizovanej anxiety. Vedľajšie účinky SSRI umožňujú využitie tejto skupiny liekov v terapii predčasnej ejakulácie. SSRI môžu znižovať frekvenciu, ako aj intenzitu záchvatov migrenóznych bolestí hlavy. Sú efektívne aj v redukcii bolesti pri diabetickej polyneuropatii. V kombinácii tricyklickými antidepresívami sú SSRI efektívne v liečbe fibromyalgie (bolesti šliach a svalov). Aj pri neurokardiogénnej synkope s neúčinnosťou bežnej liečby môžu byť SSRI efektívne. Klinické skúseností a súčasný výskum rozširuje terapeutické možnosti použitia liekov tejto skupiny.
Autor: Stone KJ, Viera AJ, Parman CL. (USA)
Publikované v: Am Fam Physician. 2003 Aug 1;68(3):498-504

zoznam článkov