Súvislosť medzi koncentráciou homocysteínu a konzumáciou rôznych typov alkoholických nápojov. (5243)

Doterajšie štúdie efektu konzumácie alkoholu na hladiny plazmatického homocysteínu (tHcy) priniesli kontraverzné výsledky. Cieľom práce bolo zistiť súvislosť medzi druhom preferovaného alkoholu a hladinou homocysteínu. Bolo vyšetrených 1.196 žien stredného veku. tHcy koncentrácie boli závislé od konzumácie vína (p = 0,01) u žien, a so spotrebou piva u mužov (p = 0,002). Nezistila sa žiadna závislosť od spotreby destilátov a koncentráciou tHcy. Súvislosť medzi konzumáciou piva bola závislá od konzumácie vína, súvislosť bola pozitívna najmä u konzumentov vína.
Autor: Mennen LI, de Courcy GP, Guilland JC, Ducros V, Zarebska M, Bertrais S, Favier A, Hercberg S, Galan P. (France)
Publikované v: Am J Clin Nutr. 2003 Aug;78(2):334-8

zoznam článkov