Pivo a ochorenie kardiovaskulárneho systému. Systematický bibliografický prehľad (metaanalýza) (7295)

Cieľom štúdie bola systematická revízia tlačenej literatúry o konzume piva a jeho potenciálnom efekte na zdravie človeka. Metanalýzou bolo spracovaných 403 prác. Metaanalýza je systém rôznych štatistických techník zameraných na získanie kvantitatívnej a kvalitatívnej syntézy výsledkov rôznych nezávislých štúdií zaoberajúcich sa tým istým predmetom. Na základe uvedenej analýzy sa zistilo, že pitie piva je možným faktorom ochrany pred ochoreniami srdca a ciev. Toto tvrdenie je však potrebné brať s opatrnosťou.
Autor: Villarino Marin AL, Posada Moreno P, Martinez Alvarez JR, Ortuno Soriano I, Astasio P, Ortega P. (Spain)
Publikované v: Nutr Hosp 2002 May-Jun;17(3):122-7

zoznam článkov