Konzumácia vína, piva a destilátov a čas čakania na tehotenstvo (4590)

Vysoká spotreba alkoholu môže predĺžiť čas čakania na otehotnenie, pričom mierna konzumácia alkoholu môže mať žiadny, alebo možno aj pozitívny efekt na otehotnenie. V predchádzajúcich štúdiach sa nebrali do úvahy rôzne typy nápojov, hoci mierni konzumenti vína mali menší výskyt cievnych ochorení, rakoviny prsníka a tráviaceho traktu ako i celkovú mortalitu v porovnaní s nadmernými konzumentami alebo i abstinentami. Boli použité údaje od 29.844 tehotných žien v rokoch 1997 - 2000. Porovnanie žien, ktoré konzumovali víno v porovnaní so ženami, ktoré kozumovali pivo alebo destiláty ukázalo významnú asociáciu (odds ratio 0,7 a 0,9). Nezistila sa súvislosť s pitím piva, a asociácia s pitím destilátov mala tvar písmena J. Tieto výsledky ukázali, že ženy, ktoré pili víno mali kratšie čakacie doby na tehotenstvo než ženy ktoré nepili žiadny alkohol, alebo ktoré konzumovali iné typy alkoholických nápojov. Nie je známe, či je to efekt vína, alebo charakteristika konzumentov vína.
Autor: Juhl M, Olsen J, Nybo Andersen AM, Gronbaek M. (Denmark)
Publikované v: Hum Reprod. 2003 Sep;18(9):1967-1971

zoznam článkov