Lymská borrelióza (4555)

Lymská borrelióza je multi-orgánová infekcia spôsobená spirochétami rodu Borrelia burgdorferi sensu lato - druhmi B. burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii, Borrelia afzelii, ktoré sú prenášané kliešťami druhu Ixodes. Laboratórne testy Lymskej borreliózy zahrňujú kultúry, detekciu protilátok prostredníctvom ELISA s celými extraktami rekombinantných chimerických proteínov borélii, immunoblot a PCR s rôznym stupňom špecificity a senzitivity pre každý test. Častou kožnou manifestáciou Lymskej boreliózy je erythema migrans, lymfocytóm a acrodermatitis chronica atrophicans. Posledné dve ochorenia sú zvyčajne spôsobené B. garinii a B. afzelii, ktoré sú častejšie v Európe než v Amerike. Neskoré extrakutánne manifestácie Lymskej borreliózy sú neuroborrelióza, karditída a artritída.
Autor: Hengge UR, Tannapfel A, Tyring SK, Erbel R, Arendt G, Ruzicka T. (Germany)
Publikované v: Lancet Infect Dis. 2003 Aug;3(8):489-500

zoznam článkov