Lymská choroba a periférny nervový systém (6182)

Lymeská choroba, multisystémové infekčné ochorenie spôsobené kliešťom prenášanou spirochétou Borrelia burgdorferi, spôsobuje širokú škálu ochorení periférnych nervov, včítane jednotlivých alebo viacpočetných kraniálnych neuropatií, bolestivých radikulopatií a difúznych polyneuropatií. Všetky postihnutia sa javia ako rôzne prejavy mononeuropatie multiplex. Pre stanovenie diagnózy sa požaduje expozícia vektorom Ixodes ricinus a patognomická klinická manifestácia alebo laboratórny dôkaz expozície. Liečba antimikrobiálnymi liekmi je vysoko efektívna. Mechanizmus vzniku neuropatii ostáva nejasný, hoci interakcie medzi anti-borreliovými protilátkami a niekoľkými zložkami periférnych nervov by mohla byť jednou z možností.
Autor: Halperin JJ. (USA)
Publikované v: Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2003 Jul;33(4):827-62

zoznam článkov