Bolesť ako symptóm Lymskej neuroborreliózy (5073)

Neurogénna bolesť s radikulitídou (zápalom koreňa) je častým úvodným príznakom u pacientov s kliešťom prenášanou Lymskou borreliózou a v niektorých prípadoch je jedinou klinickou manifestáciou. Lézie hlavových nervov a ďalšie neurologické prejavy sa zvyčajne obajvujú až po vzniku bolesti. V tejto práci sú opísaní 4 pacienti, ktorí mali silnú bolesť ako hlavný príznak Lymskej choroby. Opioidy mali dobrý krátkotrvajúci efekt u 2 pacientov. Orálna doxycyklínová liečba bola použitá na úspešnú elimináciu infekcie.
Autor: Dotevall L, Eliasson T, Hagberg L, Mannheimer C. (Sweden)
Publikované v: Eur J Pain. 2003;7(3):235-9

zoznam článkov