Borrelióza u psov (4142)

Organizmy prenášané tým istým vektorom (Ixodes ricinus) v Lyme-endemických oblastiach môžu pomôcť k štúdiu Lymskej choroby u psov. Nová diagnostická metóda - C6 peptidový test pre Lymskú chorobu, sérologické a PCR testy pre Ehrichlia, Babesia a Bartonella môžu pomôcť zistiť séroprevalenciu a symptomatológiu spôsobenú expoziciou týmito mikroorganizmami alebo koinfekciou. Navyše Rickettsia, Leptospira, Mycoplazma a ďalšie mikroorganizmy môžu byť príčinou ochorenia u psov s ochorením, ktoré dobre reaguje na liečbu doxycyklínom. Autor neodporúča liečiuť psov - nosičov borélii bez symptómov ochorenia, ale odporúča skríning na prítomnosť bielkoviny v moči (proteinuria) a testovať na možnosť prítomnosti iných vyvolávateľov ochorenia. Riziko a prínos vakcinácie by mohol byť lepšie chápaný v súvislosti s lepšou diagnostikou a definovaním symptomatológie a imunopatogenézy Lymskej choroby. Kontrola prítomnosti kliešťov sa odporúča u všetkých psov v endemickej oblasti s výskytom Lymskej choroby.
Autor: Littman MP. (USA)
Publikované v: Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2003 Jul;33(4):827-62

zoznam článkov