Sexuálne funkcie u mužov starších ako 50 rokov (5160)

Cieľom štúdie bolo zistiť súvislosť medzi vekom a niekoľkými aspektami sexuálnych funkcií u mužov starších ako 50 rokov. Štúdie sa zúčastnilo 31.742 mužov vo veku od 53 do 90 rokov. V roku 2000 im bol doručený dotazník s otázkymi o sexuálnych funkciách, fyzickej aktivite, hmotnosti, fajčenia, partnerstve, ochoreniach a liekov. Predchádzajúce dotazníky od roku 1986 sa týkali dátumu narodenia, spotreby alkoholu a ďalších údajov o zdraví. Ak boli vylúčení muži s rakovinou prostaty, prevalencia erektívnej dysfunkcie počas posledných troch mesiacov bola 33 %. Mnoho aspektov sexuálnych funkcií sa postupne zhoršovalo po 50. roku veku (libido, orgazmus, schopnosť erekcie). Fyzická aktivita bola spojená s nižším rizikom erektilnej dysfunkcie (relatívne riziko 0,7) pre viac ako 32,6 metabolických ekvivalentov hodín cvičenia za týždeň v porovnaní 0 - 2,7 metabolických ekvivalentov hodín cvičenia za týždeň. Obezita bola asociovaná s väčším rizikom (1,3) pre BMI (body mass index) viac ako 28,7 kg/m2 v porovnaní s BMI menej ako 23,2 kg/m2. Fajčenie konzumácia alkoholu a pozeranie televízie boli tiež asociované s vyšším výskytom erektilnej dysfunkcie (ED). Muži, ktorí nemali chronické ochorenie a ktorí žili zdravým spôsobom života mali najnižšiu prevalenciu ED. Faktory, ktoré najviac ovplyvňovali erektilnú dysfunkciu boli fyzická aktivita a štíhlosť.
Autor: Bacon CG, Mittleman MA, Kawachi I, Giovannucci E, Glasser DB, Rimm EB (USA)
Publikované v: Ann Intern Med. 2003 Aug 5;139(3):161-8

zoznam článkov