IGF-I aktivita môže byť kľúčovým determinatnom rizika cievnej mozgovej príhody - lekcia opatrnosti pre vegánov (4929)

IGF-I (insulin-like growth factor) pôsobí na endotel ciev aktiváciou syntázy oxidu dusíka a dá sa predpokladať že táto ochrana je veľmi významná pre cievnu stenu a poskytuje ochranu pred trombotickými cievnymi mozgovými príhodami. IGF-I môže tiež zdržiavať štrukturálnu integritu mozgových artérii a tým chrániť pred vznikom mozgového krvácania. Tieto úvahy môžu pomôcť vysvetliť prečo výška je asociovaná s nízkym rizikom cievnej mozgovej príhody, zatiaľ čo nedostatok rastového hormónu zvyšuje riziko pre stroke. Úmrtnosť na cievne mozgové príhody je extrémne vysoká vo vidieckych oblastiach ÁZie s prevahou quasi-vegánskej diéty ale znižuje sa pri rastúcej spotrebe živočíšnych produktov.
Je preto dobrá príčina predpokladať, že vegánska diéta s nízkym obsahom tuku má tendenciu znižovať systémovú IGF-I aktivitu, a tento efekt by viedol k vyššiemu očakávaniu vzniku cievnej mozgovej príhody u vegánov. Aj epidemiologické štúdie naznačujú, že nízke hladiny cholesterolu v sére, a pravdepodobne tiež nízky príjem saturovaných tukov môžu zvyšovať riziko. Preto sa odporúča vegánom poradiť protiopatrenia na minimalizovanie rizika vzniku cievnej mozgovej príhody, najdôležitejším z nich bude asi obmedzenie soli. Vysokýá príjem draslíka, aeróbne cvičenia, celozrnné potraviny, mierna konzumácia alkoholu, nízke dávky aspirínu, statínov alebo terapia policosanolom, zelený čaj, rybí olej, taurín, arginín a B vitamíny, farmakoterapia vysokého krvného tlaku - ak je potrebná, sú ďalšie praktické opatrenia na zníženie rizika cienej mozgovej príhody.
Hoci vegánska diéta s nízkym obsahom živočíšnych tukov môžee výrazne znižovať riziko srdcových (koronárnych) ochorení, cukrovky a mnohých častých druhov rakoviny, vyššie riziko pre cievne mozgové príhody môže byť "Achilovou pätou" týchto diétnych opatrení. V každom prípade majú však vegáni možnosť dosiahnuť výnimočné zdravie, ak napríklad redukujú príjem soli a realizujú ďalšie preventívne opatrenia na udržanie cerebrovaskulárneho zdravia.
Autor: McCarty MF. (USA)
Publikované v: Med Hypotheses. 2003 Sep;61(3):323-34

zoznam článkov