Užívanie multivitamínovo-multimerálových prípravkov u žien v USA (5805)

Boli analyzované zdravotné záznamy 11.888 bielych a 2.866 čiernych žien. Približne 60 % amerických žien užívalo aspoň jeden vitamínový doplnok výživy v roku 2000. Ženy bielej pleti, vydaté, staršie, viacej vzdelané, nie chudobné, v minulosti fajčiace cigarety, užívajúce alkohol a pravidelne cvičiace užívajú častejšie vitamínovo-minerálové doplnky výživy. Ženy s nadváhou alebo obézne a ktoré nemali kontakt so zdravotníkmi počas posledných 12 mesiacov užívali doplnky výživy menej často. Štúdia ukázala, že mnohé ženy v USA užívajú doplnky výživy, často v súvislosti so zdravým životným štýlom. Potrebná je dôslednejšia edukácia v užívaní vitamínov a minerálov aj vzhľadom na vek a zdravotný stav obyvateľov.
Autor: Yu SM, Kogan MD, Huang ZJ. (USA)
Publikované v: J Am Med Womens Assoc. 2003 Summer;58(3):157-64

zoznam článkov