50 rokov skúseností s cigaretami s redukovaným obsahom dechtu: čo vieme o ich vplyve na zdravie? (6016)

Približne od roku 1950 cigarety predávané v USA boli progresívne modifikované, boli napríklad pridané filtre a bol redukovaný obsah dechtu a nikotínu meraný prístrojmi v priemere viac ako o 60 %. Tieto a iné dočasné zmeny vo výrobe cigariet zmenili aj správanie fajčiarov, a preto je ťažké posúdiť vplyv týchto zmien na zdravie človeka. Novšie práce výskumníkov nazančujú, že novšie produkty - označované ako menej škodlivé nemusia byť väčším prínosom pre ochranu zdravia v porovnaní so staršími druhmi cigariet s vyšším obsahom dechtu. 35 štúdii zameraných na rakovinu pľúc naznačujú, že fajčiari cigariet s nízkym obsahom dechtu majú o 20 - 30 % nižšie riziko vzniku rakoviny pľúc v porovnaní s fajčiarmi cigariet s vysokým obsahom dechtu. Lem menšina štúdii zameraných na ochorenie srdca ukázala zníženie rizika - približne o 10 %. Štúdie zamerané na chronickú obštrukčnú pľúcnu chorobu (CODP) nepriniesli jednoznačné výsledky, ale väčšina naznačuje nižšie riziko u fajčiarov cigariet s nízkym obsahom dechtu. Štúdie ktoré sledovali celkovú úmrtnosť fajčiarov poukazujú (s vysokým stupňom zhody) na zníženie rizika úmrtia u fajčiarov cigariet s nízkym obsahom dechtu o 10 - 20 %. Vzhľadom na to, že spôsoby fajčenia a výber cigariet je ovplyvnený množstvom faktorov včítane kompenzácie zníženého množstva nikotínu, a zistená mierna redukcia rizika vzniku niektorých ochorení a celkovej úmrtnosti vedie k záveru, že relatívny prínos nízko-dechtových cigariet pre zníženie rizika poškodenia zdravia ostáva neistý, a potrebné sú ďalšie štúdie pre overenie prínosu výroby cigariet s nízkym obsahom dechtu.
Autor: Kabat GC. (USA)
Publikované v: Inhal Toxicol. 2003 Sep 15;15(11):1059-102

zoznam článkov