Voľný (over the counter) predaj emergentnej antikoncepcie: výsledky užívania bez predpisu vo Francúzsku, Nórsku, Švédsku a Portugalsku (5277)

Núdzové (emergentné) antikoncepčné tabletky sú k dispozícii bez lekárskeho predpisu vo vyše 25 krajinách. S cieľom zistiť skúsenosti žien s týmto novým servisom emergentnej antikoncepcie (EC) bola realizovaná diskusia na túto tému. Ženy vítali možnosť rýchlejšiemu prístupu k núdzovej antikoncepcii. Pred použitím boli ženy poučené farmaceutom, príbalová informácia bola zrozumiteľná a metóda bola použitá správne a bezpečná. Ženy ktoré použili túto formu antikoncepcie boli motivované pre správne užívanie bežnej antikoncepcie.
Autor: Gainer E, Blum J, Toverud EL, Portugal N, Tyden T, Nesheim BI, Larsson M, Vilar D, Nymoen P, Aneblom G, Lutwick A, Winikoff B. (France)
Publikované v: Contraception. 2003 Aug;68(2):117-24

zoznam článkov