Hormonálna antikoncepcia bez estrogénov (4707)

Dlhodobé užívanie ethinyl estradiolu a bezpečnosť alkylovaných estrogénových komponent v zložených prípravkov je predmetom diskusií. Jednou z možností zvýšenia bezpečnosti antikoncepcie je použitie tabletiek s obsahom len progestogénu. Progestogénové súčasti nie sú alkylované a môžu byť použité viacerými spôsobmi. Niektoré metódy s obsahom len progestogénu sú už zaužívané v klinickej praxi. Odhady efektivity sú menej ako jedno na 100 žien / rok použitím orálnej, injekčnej, implantovanej a intrauterínnej metódy. V praxi použitím orálnej formy progestogénov typická efektivita kolíše v rozsahu 3 - 5 tehotenstiev na 100 žien / rok. Hlavný nežiaduci účinok len progestogenovej metódy je nepredvídateľné vaginálne krvácanie počas prvých mesiacoch používania, ktoré môže byť dôvodom na ukončenie/prerušenie používania metódy. Ďalšie používanie metódy bolo častejšie, ak ženy boli pred užívaním informované o možných nežiaducich účinkoch. Žiadne kardiovaskulárne účinky a účinky v súvislosti so vznikom rakoviny neboli zistené.
Autor: Collins J, Crosignani PG; The ESHRE Capri Workshop Group. (Italy)
Publikované v: Hum Reprod Update. 2003 Jul-Aug;9(4):373-86

zoznam článkov