Phenol antioxidačná kvantita a kvalita v potrave: efekt dvoch typov piva na zvierací model aterosklerózy (4724)

Voľné fenoly boli merané kolorimetricky v tmavom, svetlom a v nealkoholickom pive. Priemerna spotreba piva v USA v roku 2000 bola 225 ml /deň/ na hlavu. Pivo poskytuje viacej antioxidantov v potrave než víno (v USA). Tmavé a svetlé pivo bolo podávané v dvoch koncentráciach škrečkom kŕmených cholesterolom = zvierací model aterosklerózy. Vo vyšších dávkach svetlé i tmavé pivo signifikantne znižovali cholesterol a triglyceridy v porovnaním s kontrolným 2 % alkoholom. Obidva druhy piva pôsobili in vivo ako antioxidanty znížením oxidizability nízkodenzitných lipoproteínov. V nízkych dávkach (pivo riedené 1 : 10) len svetlé pivo signifikantne redukovalo aterosklerózu v porovnaní s 0,4 % alkoholovou kontrolou. Svetlé pivo inhibovalo aterosklerózu v dávke ekvivalentnej dávke u človeka na modeli aterosklerózy u škrečka.
Autor: Vinson JA, Mandarano M, Hirst M, Trevithick JR, Bose P. (USA)
Publikované v: J Agric Food Chem. 2003 Aug 27;51(18):5528-33

zoznam článkov