Motív profitu a medicínsky výskum (5326)

Konflikt zájmu vedeckého a medicínskeho výskumu "medzi výskumom a správnou liečbou choroby...a finančná potreba tvorby zisku" boli obsahom pápežového odkazu na medzinárodnej konferencii o konflikte záujmov vo vede a v medicíne organizovanou Poľskou akadémiou vied. Pápež povedal: "je riziko, že vedecký výskum a zdravotnícke organizácie nebudú poskytovať najlepšiu možnú starostlivosť pre ľudí v súlade s ľudskou dôstojnosťou, ale v snahe zvýšiť zisk a obchodný profit, sa môže znížiť kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti pre tých, ktorí nemôžu platiť". Ako príklad pápež uviedol farmaceutický priemysel zameraný na zisk a starajúci sa o niečo, čo môže byť nazvané ´medicína na želanie´... výsledkom výskumu bolo uvedenie na trh aj takých liekov, ktoré sú v rozpore s morálnym dobrom, včítane výrobkov, ktoré nerešpektujú vznik života a dokonca potlačujú počatý ľudský život." Pápež vyslovil obavy o spôsob určovania priorít pre farmaceutický výskum, a tiež o ekonomicky podmienenom obmedzovaní v poskytovaní nemocničnej zdravotníckej starostlivosti.
Autor: John Paul II P. (Vatican)
Publikované v: Origins. 2002 Apr 25;31(45):754-5

zoznam článkov