Rasa, náboženstvo a abstinencia od alkoholu u starších ľudí (5700)

Cieľom štúdie bolo zisiť, či praktizovanie viery vysvetľuje prečo čierni obyvatelia vyššieho veku sa vyhýbajú pitiu alkoholu viacej ako starší obyvatelia bielej pleti. Bolo vyhodnotené, či účastníci štúdie užívajú alkohol, ako často navštevujú obrady v kostole, ako často sa modlia doma, a ako posudzujú otázky viery. Výsledky ukázali, že starší ľudia, ktorí navštevujú obrady v kostoloch a ktorí sú veriaci, sa častejšie vyhýbajú pitiu alkoholických nápojov. Pri tomto porovnaní rozdiely medzi rasami neboli štatisticky významné. Výsledky naznačujú dôležitosť náboženstva pri formovaní zdravého spôsobu života u starších ľudí.
Autor: Krause N. (USA)
Publikované v: J Aging Health. 2003 Aug;15(3):508-533

zoznam článkov