Náboženstvo, sociálna podpora a zdravotný stav Africko-amerických žien východného Detroitu (5596)

Výsledy výskumov naznačujú, že praktizovanie náboženského života je spojené s lepším duševným i telesným zdravím. Religiozita a duchovnosť boli identifikované ako dôležité faktory pre ochranu zdravia u 679 žien z východného Detroitu, ktoré sa zúčastnili štúdie. Výsledky multivariačnej analýzy ukázali, že ženy ktoré sa modlili menej často mali vyšší výskyt depresívneho syndrómu a niektorých chronických ochorení. Dôležitým priaznivým faktorom pre zdravie sú aj sociálne aspekty - možnosť stretávania sa v komunite počas návštev kostola. Jeden z hlavných aspektov pozitívneho vplyvu náboženstva na zdravie je rozširovanie sociálnych kontaktov.
Autor: van Olphen J, Schulz A, Israel B, Chatters L, Klem L, Parker E, Williams D. (USA)
Publikované v: J Gen Intern Med. 2003 Jul;18(7):549-57

zoznam článkov