Konzervatívna liečby fimózy u chlapcov (3986)

Cieľom štúdie bolo zhodnotiť účinnosť lokálne aplikovaného clobetasolu propionatu v liečbe fimózy u chlapcov, a porovnať výsledkov s inými štúdiami. V prospektívnej štúdii 94 chlapcov (priemerny vek 5,5 rokov) bolo liečených lokálnou aplikáciou 0,05 % clobetasolu propionatu (krém) aplikovanom 2 x denne. Liečba trvala 1 mesiac, cieľom bola retrakcia predkožky po 14 dňoch liečby. Úspešnosť liečby bola hodnotená mesiac po začiatku terapie a v ďalšom sledovaní každé 3 mesiace. Z 94 chlapcov 91 ukončilo štúdiu a bolo následne sledovaných. U 42 chlapcov (46,1 %) bola pozorovaná kompletná retrakcia predkožky, 24 (26,4 %) malo len prepuciálnu adhéziu a 4 (4,4 %) malo len čiastočnú retrakciu. U 21 chlapcov (23,1 %) sa nezistil žiadny účinok liečby a u 7 chlapcov (7,7 %) bola zistená strata účinku liečby v priemere po 4,3 mesiacoch (2 - 7 mesiacov). Žiadne nežiaduce účinky neboli pozorované. Obriezka bola potrebná u 24 z 91 chlapcov (26,4 %). Priemerny čas následného sledovania chlapcov bol 11 mesiacov (3 - 18 mesiacov). Lokálna aplikácia krému s obsahom clobetasol propionate je jednoduchá, bezpečná a efektívna metóda liečby u chlapcov, ktorá môže pomôcť vyhnúť sa obriezke a s tým spojenými rizikami. Preto by táto liečba mala byť aplikovaná ako prvá, ešte pred chirurgickou liečbou.
Autor: ter Meulen PH, Delaere KP. (The Netherlands)
Publikované v: Eur Urol. 2001 Aug;40(2):196-9;

zoznam článkov