Depresia u Parkinsonovej choroby (6739)

Depresia u Parkinsonovej choroby je bežnou komplikáciou, ktorá významne ovplyvňuje kvalitu života pacienta. Nepoznanie a neliečenie depresie môže viesť k predčasnému a inadekvátnemu prerušeniu antiparkinsonskej liečby. Údaje o frekvencia výskytu depresie u Parkinsonovej choroby sa pohybujú od 2,7-70%. Etiológia depresie u Parkinsonovej choroby je komplexná, má svoju – „tonickú“ zložku , ktorá sa vyvíja pomaly a je stála, a „fázickú“, ktorá je krátko trvajúca a fluktuujúca. Depresia ako aj anxieta môžu niekoľko rokov predchádzať nástupu motorickej poruchy. Hedonistická homeostatická dysregulácia je cyklickou poruchou nálady, ktorá je spojená s excesívnym užívaním dopaminergných liekov. Negatívne afektívne poruchy bývajú pozorované pri pokusoch o redukciu medikácie. Dopaminergné lieky majú variabilné antidepresívne účinky. Selektívne inhibítory reuptaku serotonínu patria v súčasnosti k skupine najčastejšie predpisovaných liekov. Depresia u pacienta s Parkinsonovou chorobou môže byť spojená s rýchlejšou deterioráciou kognitívnych a mototorických funkcií.
Autor: Burn DJ. (UK)
Publikované v: Eur J Neurol 2002 Nov;9 Suppl 3:44-54

zoznam článkov