Casein v kravskom mlieku je aterogénny (4819)

Casein je hlavnou bielkovinou v kravskom mlieku, pričom sa vyskytuje vo viacerých variantoch, z ktorých dve sú beta-casein A(1) a beta-casein A(2). Obsah týchto proteínov varíruje na druhu kravy a oblasti chovu. Epidemiologické štúdie naznačujú súvislosť medzi konzumáciou proteínov mlieka a stupňom aterosklerózy. V tejto štúdii bol priamy efekt konzumácie proteínov v mlieku študovaný na zvieracom modeli. 60 králikov po deendotelizácii pravej karotickej artérie bolo rozdelených do 10 skupín (n = 6). Počas 6 týždňov boli králiky kŕmené diétou obsahujúcou 0, 5, 10 alebo 20 % izolátu beta caseínu varianty A(1) alebo A(2). Niektoré skupiny dostávali aj doplnok s 0,5 % cholesterolom. Vzorky krvi boli odoberané v čase 0, 3 a 6 týždňov. Pri neprítomnosti cholesterolu v diéte beta-casein A(1) spôsobil signifikantne vyššie zvýšenie sérového cholesterolu, LDL, HDL a triglyceridu. Králiky kŕmené beta-caseinom A(1) mali vyššie percento plochy aorty pokrytej tukom, než králiky kŕmené beta-caseinom A(2). Výsledky štúdie ukázali, že konzumácia beta-caseinu A(1) je aterogénna v porovnaní s beta-caseinom A(2).
Autor: Tailford KA, Berry CL, Thomas AC, Campbell JH (Australia)
Publikované v: Atherosclerosis. 2003 Sep;170(1):13-9

zoznam článkov