Víno, destiláty, pivo a úmrtnosť (5789)

Výrazne vyššie riziko pre ťažkých pijanov a ľahko nižšie riziko pre slabších pijanov sa prejavujú v J tvare krivky alkohol-mortalita. Údaje sú priaznivejšie pre konzumentov vína v porovnaní s konzumentami piva alebo destilátov. Autori vyšetrili účastnikov zdravotnej štúdie v severnej kalifornii. Demografické údaje boli zozbierané zo 128.934 dospelých v rokoch 1978 - 1985. Bola hodnotená celková spotreba alkoholu a dni počas ktorých bolo konzumované víno, pivo alebo destiláty. Vzťah alkoholu a úmrtnosti v tvare J bola stabilná počas 20 rokov. Nezávislým faktorom bolo pitie vína, ktoré bolo spojené s nižším rizikom úmrtia (p<0.001) najmä pre nižšie riziko srdcovo-cievnych ochorení. Podobné zníženie rizika smrti bolo asociované s pitím červeného vína, bieleho vína, ďalších typov vína a v kombinácii rôznych typov vína. Konzumenti akéhokoľvek druhu vína mali nižšie riziko úmrtia v porovnaní s konzumentami piva a destilátov. Ostáva však nejasné, či tento vplyv je zapríčinený niektorými látkami obsiahnutými vo víne, spôsobom pitia alebo ďalšími faktormi.
Autor: Klatsky AL, Friedman GD, Armstrong MA, Kipp H. (USA)
Publikované v: Am J Epidemiol. 2003 Sep 15;158(6):585-95

zoznam článkov