Význam melatonínu pre športovú medícínu a vedu (6251)

Pineálny hormón melatonín má mnohé účinky na organizmus. Niektoré výskumy ukázali, že malatonín môže ovplyvňovať aj fyzickú aktivitu. Užívanie melatonínu má hypnotické a hypotermické účinky (znižujúce teplotu). V závislosti na dávke sa tento efekt môže prejavovať aj 3 - 5 hodín po požití. Hypotermický efekt by mohol zvýšiť výkonnosť najmä v horúcom počasí. V experimente melatonín udržoval svalové i pečeňové zásoby glykogénu, čo by teoreticky mohlo zvyšovať fyzický výkon. Melatonín sa používa úspešne na odstránenie jet lag syndrómu u ľudí, ako i spánkových problémov súvisiacich s prácou na zmeny. Melatonín sa používa tiež v liečbe niektorých porúch spánku, ale interakcia medzi spánkom, melatonín a športovým výkonom nebola zatiaľ podrobne študovaná. Nie je jasné, že či melatonín zohráva úlohu v niektorých problémoch spojených s tréningom ako napr. amenorhea alebo syndróm pretrénovanosti.
Autor: Atkinson G, Drust B, Reilly T, Waterhouse J. (UK)
Publikované v: Sports Med. 2003;33(11):809-31

zoznam článkov