Stručná správa: melatonín podporuje spánok u ľudí s mentálnou retardáciou a nespavosťou (5963)

Mentálne retardovaní ľudia majú zvyčajne zlú efektivitu spánku a redukované hladiny melatonínu v noci. Podanie melatonínu cez deň môže zvýšiť hladiny melatonínu a môže navodiť spánok. V dvojitozaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii mentálne retardované subjekty (n = 20) dostávali placebo a dve dávky melatonínu (0,1 a 3,0 mg) orálne 30 minút pred spánkom počas týždňa. Liečby obama spôsobmi boli oddelené týždennou "wash-out" periódou. Spánok bol monitorovaný polysomnografiou aspoň tri noci počas každého liečebneho obdobia. Dávka melatonínu 0,3 mg obnovila efektívnosť spánku (p < 0.0001) s maximom účinku v strednej tretine noci a súčasne zvýšila hladinu melatonínu na normálne hodnoty (p < 0.0008). Nízka dávka melatonínu (0,1 mg) tiež zlepšila spánok.
Autor: Atkinson G, Drust B, Reilly T, Waterhouse J. (Austria)
Publikované v: Sports Med. 2003;33(11):809-31

zoznam článkov