Liečba nespavosti u detí (farmakologické aspekty) (6236)

Väčšina liekov - hypnotík a sedatív používaných v liečbe nespavosti u dospelých nie sú vhodné pre deti. Napriek tomu 56 % pediatrov používa lieky v liečbe spánkových porúch detí. Najčastejšie používané lieky v tejto idnikácií sú benzodiazepíny a nebenzodiazepínové hypnotiká ako napr. imidazopyridin, pyrazolpyrimidin a cyclopyrrolon. Len málo štúdii bolo publikovaných o použití melatonínu v liečbe nespavosti, hoci niekoľko prác referovalo o užitočnosti a bezpečnosti použitia melatonínu v liečbe nespavosti v detskom veku. U detí s nespavosťou by mal pediater získať všetky informácie o charakteristike insomnie a prostredí, v ktorom dieťa žije a o jeho rodine. Ak bola vylúčená organická príčina nespavosti, mali by sa informovať rodičia o fyziológii spánku, dodržiavaniu spánkovej hygieny a naučeniu správnych spánkových návykov. Ak je potrebná farmakologická liečba, mal by sa starostlivo vybrať liek a zvoliť najmenšia účinná dávka. Zdá sa, že melatonín má sľubnú budúcnosť v liečbe nespavosti u u zdravých detí a v liečbe nespavosti detí s neurologickými ochoreniami.
Autor: Idiazabal Alecha Mf MA, Estivill Sancho E. (Spain)
Publikované v: An Pediatr (Barc). 2003 Sep;59(3):239-45

zoznam článkov