Globálne a regionálne odhady úmrtnosti na rakovinu a incidencia podľa miesta výskytu (5533)

Odhady úmrtnosti samotné nie sú dostatočné na pochopenie rozsahu výskytu rakoviny. V tejto práci sú prezentované odhady mortality a incidencie podľa krajín. V roku 2000 zomrelo na rakovinu viac ako 7 miliónov ľudí (13 % celkovej mortality) a bolo zistených viac ako 10 miliónov nových prípadov rakoviny na celom svete. Viac ako 60 % úmrtí na rakovinu a približne 50 % novozistených ochorení bolo v rozvojových krajinách. Najčastejšie sa vyskytujúcou formou rakoviny na svete bola rakovina pľúc, nasledovali rakovina žalúdka, pečene, čreva, konečníka a prsníka. Pozorovali sa výrazné rozdiely vo výskyte rakoviny a úmrtnosti podľa regiónov. Napriek tejto variabilite, výskyt najčastejšie sa vyskytujúcich nádorov sa dá ovplyvniť preventívnymi opatreniami. Dôležité je, aby v každom regióne boli súčasne vyhodnocované údaje o mortalite (úmrtnosti) i morbidite (chorobnosti).
Autor: Shibuya K, Mathers CD, Boschi-Pinto C, Lopez AD, Murray CJ. ( Switzerland)
Publikované v: BMC Cancer. 2002 Dec 26;2(1):37

zoznam článkov