Čo spôsobuje mentálnu dysfunkciu u Parkinsonovej choroby? (4743)

Parkinsonova choroba (PD) je často asociovaná s mentálnou dysfunkciou. Kognitívne poruchy sa dajú zistiť neuropsychologickým vyšetrením. Demencia je menej častá, ale je prítomná u viac PD pacientov ako kontrol, s prevalenciou do 40 % a do 6-násobnej zvýšenej incidencie. Kognitívne funkcie, ktoré sú najviac postihnuté sú výkonné a vizuospaciálne funkcie, pamäť je sekundárne postihnutá s relatívne zachovanou rekogníciou. Demencia pozorovaná u pacientov s PD je kombinovaná s vizuospaciálnou dysfunkciou a s poruchami správania. Bol opísaný dopaminergný, noradrenergný, serotoninergný a cholinergný deficit ako neurochemický patomechanizmus, pričom dominuje cholinergná dysfunkcia. Postihnutie jadier mozgového kmeňa, limbických štruktúr a mozgovej kôry bolo tiež zistené ako aj Lewyho telieska (LB) v týchto častiach mozgu sú súčasžou demencie u pacientov s parkinsonovou chorobou.
Autor: Emre M. (Turkey)
Publikované v: Mov Disord. 2003 Sep;18 Suppl 6:63-71

zoznam článkov