Prediktory dobrého výsledku lumbálnej chemonukleolýzy: analýza 3000 prípadov počas 14 rokov (5083)

Medzi minimálne invazívnymi technikami pre liečbu herniovaného medzistavcového disku v driekovej oblasti chrbtice (HLD = herniated lumbar disc disease), chymopapainova chemonukleolýza má najdlhšiu históriu klinického použitia. Dlhodobé štúdie ukazujú dobré výsledky s nízkym rizikom pre pacienta. Nejasnosti ostávajú v súvislosti s indikáciou k tomuto zákroku. V rokoch 1984 - 1999 bola táto metóda použitá u 3000 pacientov s HLD. Klinický úspech liečby bol v 85 %. Lepšie výsledky boli u pacientov s vyžarovaním bolesti do dolnej končatiny (88 %) v porovnaní s pacientami, u ktorých bola bolesť lokalizovaná len v driekovej oblasti chrbtice (59 %) - p < 0,05. Lepšie výsledky boli pri pozitívnych napínacích manévroch a pri mäkkých protrudovaných diskoch. Ďalšie priaznivé prognostické faktory boli: mladý vek, krátke trvanie ťažkostí a neprítomnosť kalcifikácie na rtg snímkoch. Chymopapainova chemonukleolýza je bezpečná a efektívna metóda. Adekvátny výber pacientov je dôležitý pre úspech terapie. Hlavné kritéria pre výber pacientov na tento spôsob liečby by mali byť: 1./ bolesť vyžarujúca do dolnej končatiny ako hlavný príznak, 2./ pozitívne napínacie manévre, 3./ mäkký protrudovaný disk.
Autor: Kim YS, Chin DK, Yoon DH, Jin BH, Cho YE. (Seoul, Korea.)
Publikované v: Neurosurgery. 2002 Nov;51(5 Suppl):123-8

zoznam článkov