Antioxidačná aktivita čajových polyfenolov in vivo: potvrdenie zo zvieracích štúdii (6083)

Čaj je osobitne bohatým zdrojom polyfenolov včítane katechínov, theaflavínov a thearubigínov, ktoré prispievajú k priaznivým účinkom čaju na zdravie. Čajové polyfenoly fungujú ako antioxidanty in vitro vychytávaním reaktívnych foriem kyslíka a dusíka a chelátovaných iónov kovov. Môžu tiež fungovať nepriamo ako antioxidanty cez: 1./ inhibíciu redox-senzitívnych transkripčných faktorov, cez kappaB a proteínový aktivátor, 2./ inhibíciou "pro-oxidačných" enzýmov ako napr. syntázy oxidu dusíka, lipoxygenázy, cyklooxygenázy a xantin oxidázy a 3./ indukciou fázy II a antioxidačných enzýmov ako glutathione S-transferázy a superoxidových dismutáz. Katechíny sú rýcho a extenzívne metabolizované. Zvieracie modely umožnili dokázať antioxidačnú aktivitu čaju in vivo. Najsľubnejšie a súčasne najkonštantnejšie sú zistenia na zvieracích modeloch rakoviny kože, pľúc, čreva, pečene a pankreasu, kde čaj a čajové polyfenoly inhibujú karcinogénom zvýšenú DNA bázy 8-hydroxy-2-deoxyguanozínu. Vo zvieracích modeloch aterosklerózy, podávanie zeleného a čierneho čaju zlepšilo rezistenciu lipoproteínov na oxidáciu in vivo, hoci niektoré údaje ukazujú že aj katechíny zeleného i čierneho čaju spomaľujú aterogenézu. Ďalšie štúdie u zvierat a ľudí môžu ukázať antioxidačné účinky štúdiom špecifických markerov vplyvu kyslíkového stresu na lipidy, proteíny a DNA.
Autor: Frei B, Higdon JV. (USA)
Publikované v: J Nutr. 2003 Oct;133(10):3275S-84S

zoznam článkov