Sú životné stresy asociované s násilím v manželstve? (6286)

Táto štúdia sledovala súvislosť medzi životnými stresormi a fyzickým násilím v rodine. Životné stresy boli hodnotené niekoľkými spôsobmi, aby sa testovala intenzita a frekvencia stresora, aké domény postihuje a druh stresora. Štúdie sa zúčastnili páry v komunite. Výsledky poukazujú na to, že stresy v súvislosti so zamestnaním alebo so stratou (napr. blízkej osoby) boli spojené častejšie s násilím mužov voči ženám. S násilnostiami žien bol asociovaný väčší počet stresorov. Stesory odlišovali násilných a nenásilných mužov, niektoré stresory spôsobovali mierne alebo ťažké násilie u žien. Na násilie v rodine mali vplyv aj príznaky depresie, pričom tento vplyv bol výraznejší u žien.
Autor: Cano A, Vivian D. (USA)
Publikované v: J Fam Psychol. 2003 Sep;17(3):302-14

zoznam článkov