Mechanizmus prevencie cievnej mozgovej príhody fyzickou aktivitou (5156)

Pravidelná fyzická aktivita je spájaná s nižším výskytom cerebrovaskulárnych a kardiovaskulárnych príhod, predpokladanou príčinou môže byť zvýšená endotel-dependentná vazodilatácia (rozšírenie ciev). Fyzická aktivita chráni proti ischemickej cievnej príhode prostredníctvom mechanizmu regulácie syntázy oxidu dusíka (eNOS) v cievnej stene. Fyzikálna aktivita v trvaní troch týždňov redukovala rozsah ischémie mozgu, zlepšila vazodilatáciu závislú na endotelele a zvýšila prietok krvi mozgom u laboratórnych myší. Tieto neuroprotektívne účinky sa neprejavili u eNOS deficientných myší, čo poukazuje na to, že zvýšenie eNOS aktivity je hlavným mechanizmom ochrany proti poškodeniu mozgu. Tieto výsledky poukazujú na to, že zvýšená fyzická aktivita nielen znižuje riziko cievnej ischemickej príhody, ale je aj profylaxiou zvýšenia prietoku a zníženia rozsahu poškodenia mozgu pri vzniku mozgovej ischémie.
Autor: Endres M, Gertz K, Lindauer U, Katchanov J, Schultze J, Schrock H, Nickenig G, Kuschinsky W, Dirnagl U, Laufs U. (Germany)
Publikované v: Ann Neurol. 2003 Nov;54(5):582-90

zoznam článkov