Sclerosis multiplex: dôvody pre skorú liečbu (5916)

Sclerosis mulitplex (SM) často začína ako akútna unilaterálna optická neuritída (ON). U časti pacientov s týmito symptómami vzniknú prejavy klinicky definitívnej sclerosis multiplex (CDMS), u iných toto ochorenie nevznikne. Vzhľadom na niektoré nové terapeutické postupy v liečbe SM je dôležité skoré určenie diagnózy. Najnovšie randomizované klinické štúdie pacientov s ON alebo s inými klinicky izolovanými syndrómami ukazujú že pri subklinických prejavoch ochorenia zistiteľných MRI vyšetrením môže byť liečba rekombinantným interferónom-beta-1a prínosom v znížení výskytu CDMS. Oftalmológovia a iní lekári, ktorí zistia izolovaný príznak možnej sclerosis multiplex by preto mali pacienta odoslať neurológovi k ďalše liečbe.
Autor: Soderstrom M. (Sweden)
Publikované v: Neurol Sci. 2003 Dec;24 Suppl 5:S298-300

zoznam článkov