Epileptické záchvaty ako abstinenčný príznak pri chronickom užívaní zolpidemu (6309)

Zolpidem, ktorý je derivátom imidazopiridinu, je v poslednom čase frekventne používaným nonbenzodiazepínovým hypnotikom. Podľa literárnych údajov má podobnú účinnosť v porovnaní s benzodiazepínmi a zopiclonom, je dobre tolerovaný a nevedie k abúzu, rebound efektom a abstinenčným prejavom. V tejto štúdii sa popisuje prípad 50 ročnej ženy s anamnézou chronickej nespavosti a anxiety. Liečená bola 5 rokov zolpidemom v obvyklých dávkach. Pre nedostatočný efekt zvýšila dávku lieku až na 450 mg/deň, mala vyvinutú toleranciu a závislosť na liek. 12 hodín po vysadení zolpidemu sa vyvinul abstinenčný syndróm s generalizovanými tonicko klonickými epileptickými záchavtmi. Uvedený prípad poukazuje na to , že musíme byť skeptický k vyhláseniu, že zolpidem nemá vedľajšie účinky, môže vznikať na neho tolerancia, jeho abúzus aj s vývojom abstinenčných príznakov. Na základe toho by pacienti užívajúci zolpidem mali byť sledovaní lekárom a jeho dostupnosť by mala byť limitovaná, t.j. vydanie lieku by malo zostať viazané na lekársky predpis.
Autor: Barrero-Hernandez FJ, Ruiz-Veguilla M, Lopez-Lopez MI, Casado-Torres A (Spain)
Publikované v: Rev Neurol 2002 Feb 1-15;34(3):253-6

zoznam článkov