Prečo používajú univerzitní študenti hormonálnu emergentnú antikoncepciu? (5527)

Cieľom práce bolo zistiť, prečo univerzitní študenti vo Fínsku, ktorí majú dobrý prístup k zdravotníckemu servisu používajú hormonálnu emergentnú entikoncepciu. Všetci študenti, ktorí využili emergentnú antikoncepciu v v študentskom zdravotnom stredisku v Tampere od 1.9.2000 do 31.12.2001 dostali dotazník. 114 dotazníkov (67 %) bolo vrátených. Dve tretiny respondentov uvádzali ako príčinu zlyhanie kondómu, zvyšok neužíval žiadnu antikoncepciu. Na otázky, prečo nepoužili žiadnu antikoncepciu, študenti odpovedali, že boli nadmierne vzrušení (rozvášnení) alebo opití. Štúdia ukázala, že študenti vo Fínsku užívajú emergentnú antikoncepciu, ale nie vo veľkom rozsahu. Potrebné je venovať pozornosť sexuálnemu zdraviu komplexne a nevynechať detailné rady v súvislosti s používaním kondómu.
Autor: Virjo I, Virtala A. (Finland)
Publikované v: Eur J Contracept Reprod Health Care. 2003 Sep;8(3):139-44.

zoznam článkov