Coccygodynia (bolesť kostrče): vyhodnotenie a liečba (6529)

Coccygodynia je bolesť v oblasti kostrče. Vo väčšine prípadov, abnormálna pohyblivosť kostrče sa dá zistiť na dynamických rádiografických snímkoch v sede a v stoji. Príčina bolesti v oblasti kostrče je u mnohých pacientov nie celkom jasná. Rtg kostí a magnetická rezonancia môže ukázať zápal a edém, ale žiadna metóda nenahradí dynamickú rádiografiu. Liečba pacientov s intenzívnou bolesťou v sedacej oblasti by mala začať injekciou lokálneho anestetika a kortikosteroidov do bolestivej oblasti. Masáž kostrče a napínanie svalov musculus levator ani môže tiež pomôcť. Chirurgická liečba - coccygektomia sa používa len vtedy, ak konzervatívna liečba bola neúspešná, čo sa však stáva zriedkavo. Coccygektomia je úspešná u starostlivo vybraných pacientov, s najlepšími výsledkami u pacientov s rádiologickými zistenými abnormalitami pohyblivosti kostrče.
Autor: Fogel GR, Cunningham PY 3rd, Esses SI (USA)
Publikované v: J Am Acad Orthop Surg. 2004 Jan-Feb;12(1):49-54

zoznam článkov