Vplyv pôstu gréckej ortodoxnej cirkvi na sérové lipidy a obezitu (2824)

120 dospelých grékov bolo sledovaných počas jedného roku. 60 z nich dodržiavalo všetky pôstne obobia, a 60 nedodržiavalo pôst vôbec. Tri obdobia dodržiavania pôstu boli: Vianoce (40 dní), Veľká noc (48 dní) a Assumption (15 dní v auguste). Celkovo bolo realizovaných 6 vyšetrení analýz lipoproteínov (tukov v krvi) a antropometrických vyšetrení. Na konci pôstu boli štatisticky významne nižšie hladiny LDL cholesterolu (15,9 %), celkového cholesterolu (12,5 %) a body mass index (BMI) o 1,5 %. Pomer LDL/HDL cholesterolu bol nižší v skupine dodržiavajúcej pôst (6,5 %). Zmeny v hodnotách HDL cholesterolu neboli štatisticky významné. Žiadne zmeny meraných hodnôt neboli zistené v kontrolnej skupine. Pôstne obdobia gréckej ortodoxnej cirkvi sú prínosom k zlepšeniu profilu krvných lipidov (tukov) a majú vplyv aj na redukciu hmotnosti.
Autor: Sarri KO, Tzanakis NE, Linardakis MK, Mamalakis GD, Kafatos AG. (Greece)
Publikované v: BMC Public Health. 2003 May 16;3(1):16.

zoznam článkov