Sprchovanie vagíny (4246)

Cieľom práce bolo prehľadať literatúru zaoberajúcu sa problematikou sprchovania vagíny (vaginal douching). Boli prehľadané databázy z rokov 1997 - 2001 pri použití kľúčového slova douche a douching. Syntéza dát: sprchovanie vagíny je časté u žien v USA. Sprchovanie vagíny môže prispievať k vzniku reprodukčných a gynekologických problémov u žien, ako napr. bakteriálna vaginóza, predčasný pôrod, zápalové ochorenia v malej pánve, chlamýdiovej infekcie, vyššej pravdepodobnosti prenosu HIV a rakoviny krčka maternice. Potrebná je edukácia žien aby nepoužívali vaginálne sprchy ako rutinnú súčasť ženskej hygieny, vzhľadom na možné riziká. Je potrebný ďalší výskum zameraný na ženské predsudky a sprchovacie praktiky.
Autor: Cottrell BH. (USA)
Publikované v: J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2003 Jan-Feb;32(1):12-8

zoznam článkov