Cvičenie, výživa a imunitné funkcie (2909)

Nadmerná tréningová záťaž a tréningy sú spojené so znížením imunitných funkcií. Nedostatočná alebo nesprávna výživa môže zhoršovať imunitné funkcie. Nedostatok bielkovín a niektorých mikronutrientov sa dáva do súvisu s poruchou imunity u športovcov. Adekvátny príjem železa, zinku, vitamínov A, E, B6 a B12 sú najviac dôležité pre udržanie imunitných fnkcií. Ale aj nadbytok niektorých vitmaínov a minerálov môže mať nepriaznivý vplyv na imunitný systém. Zníženie funkcie imunitného systému bolo zistené aj po nadmernom príjme jedál s obsahom tuku. Pre udržanie dobrej funkcie imunitného systému je potrebné, aby atléti jedli vyrovnanú stravu dostatočnú na požiadavky výdaja energetie pri športovom výkone. Atletická cvičenia v stave s depléciou (nedostatkom) karbohydrátov (cukrov) spôsobuje väčší vzostup cirkulujúcich stresových hormónov a odchýlne fungovanie viacerých imunitných funkcií. A naopak, konzumácia 30 - 60 g karbohydrátov približne hodinu pred náročným cvičením zvyšuje hladinu stresových hormónov ako napr. kortizolu, a limituje stupeň zníženia funkcie imunitného systému podmieneného športovým výkonom. Tvrdenie že "immuno-boosterové" doplnky výživy (anitoxidanty, glutamín, zinok, probiotiká, Echinacea a pod) sú prevenciou vzniku zníženia funkcie imunitného systému počas športového výkonu nie je v súčasnosti vedecky potvrdené.
Autor: Gleeson M, Nieman DC, Pedersen BK. (UK)
Publikované v: J Sports Sci. 2004 Jan;22(1):115-25

zoznam článkov