Prospektívna štúdia fajčenia a riziko rakoviny prsníka u mladých dospelých žien (2858)

Cieľom bolo zistiť súvislosť medzi fajčením a invazívnou formou rakoviny prsníka v prospektívnej štúdii najmä premenopauzálnych žien. 112.844 žien vo veku 25 - 42 rokov v roku 1989 bolo sledovaných 10 rokov, dotazníky zamerané na ochorenia a rizikové faktory boli zbierané 2 x ročne a informácie o diéte boli získané v rokoch 1991 - 1995. Počas tohto obdobia (1.077.536 osobo-rokov) bolo zdokumentovaných 1.009 nových prípadov rakoviny prsníka. Celkové riziko fajčenia v multivariačnej analýze pre fajčiarov bolo 1,18. Dlhšie trvanie fajčenia pred prvou tehotnosťou bolo spojené s vyšším rizikom vzniku rakoviny prsníka (1,42 pre 15 - 19 rokov fajčenia). Fajčenie bolo osobitne rizikové najmä pre estrogén receptorovo pozitívne karcinómy prsníka. Pre fajčenie pred 15. rokom života riziko bolo 1,49 pre estrogén receptor-pozitívne nádory a 1,19 pre estrogén receptor-negatívne nádory. Výsledky štúdie naznačujú, že dlhšie trvanie fajčenia môže zvyšovať riziko najmä estrogén receptor-pozitívnej rakoviny prsníka.
Autor: Al-Delaimy WK, Cho E, Chen WY, Colditz G, Willet WC. (USA)
Publikované v: Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2004 Mar;13(3):398-404

zoznam článkov