Užívanie liekov v ambulantnej praxi u detí. Porovnanie medzi mestami: Tenerife, Valencia a Barcelona (Španielsko), Toulouse (Francúzsko), Sofia (Bulharsko), Bratislava (Slovensko) a Smolensk (Rusko) (2470)

Cieľom bolo zistiť aké diagnózy sú časté u detí v ambulantnej praxi, a aké lieky sa používajú najčastejšie v liečbe. Bola randomizovane vybraná vzorka 12.264 detí liečených ambulantne v mestských i vidieckych oblastiach. Spomedzi 10 najčastejších diagnóz, na prvom mieste boli infekcie horných dýchacích ciest vo všetkých lokalitách, výskyt astmy bol najvyšší v Tenerife (8,4 %). Najčastejšími diagnózami boli aj zápal mandlí (tonzilitída), zápal stredného ucha (otititída), zápal priedušiek (bronchitída) a dermatologické ochorenia. Zápal pľúc sa vyskytol v Sofii (3,8 %) a v Smolensku (2,3 %). Priemerny počet liekov predpísaných na jedno dieťa bol od 1,3 v Barcelone do 2,9 v Smolensku. Veľké rozdiely medzi predpisovanými liekmi neboli pozorované, ale predpisovanie antibiotík bolo rozdielne: používanie cefalosporínov bolo zriedkavé v Smolensku (0,7 %) a vyššie v iných mestách - od 16,5 % (Bratislava) do 28 % (Tenerife). Užívanie makrolidových antibiotík bolo od 12,6 % (Toulouse) do 24,7 % (Smolensk), okrem Sofie kde bolo nízke (5,6 %). Trimethoprim a kombinácie boli použité v Smolensku (23,3 %), v Sofii (11,8 %) a v Bratislave (8,7 %). Kontrolné vyšetrenia neboli zistené v Smolensku a v Bratislave, zatiaľ čo v Toulouse kontrolné návštevy predstavovali 16,2 % všetkých návštev. Homeopatické prostriedky boli použité len v Toulouse. Výsledky štúdie ukázali, že okrem výskytu astmy, nie sú veľké rozdiely v diagnózach medzi sledovanými lokalitami. Pozorovali sa mierne variácie používania liekov, najmä antibiotík.
Autor: Sanz E, Hernandez MA, Ratchina S, Stratchounsky L, Peire MA, Lapeyre-Mestre M, Horen B, Kriska M, Krajnakova H, Momcheva H, Encheva D, Martinez-Mir I, Palop V. (Spain)
Publikované v: Eur J Clin Pharmacol. 2004 Apr;60(2):127-34

zoznam článkov