Chronický zápal nosu a prínosových dutín (rhinosinusitída) (5457)

Chronická rhinosinusitída sa prejavuje upchatím nosa, výtokom z nosa, suchosťou nosovej sliznice, celkovou únavnosťou. V klinickej diagnóze je dôležitá anamnéza, endoskopické vyšetrenie a CT vyšetrenie. Etiológia chronickej rhinosinusitídy je multifaktoriálna a zahrňuje rôzne konštitučné anatomické a iné vplyvy ako napríklad nosové polypy, alergiu alebo imunulogickú deficienciu. Liečba je zameraná na zníženie zápalovej aktivity a opuchu, kontrolu infekcie a obnovenie funkcie nosovej sliznice ako aj sliznice prínosových dutín.
Vo farmakologickej liečbe sa používajú lokálne alebo celkové kortikosteroidy ako napríklad mometasone fuorate, fluticasone propionate, beclometasone dipropionate alebo podávaný Prednizon s lavážou nosa spolu s izotonickým roztokom. U pacientov s chronickým zápalom prínosových dutín (sinusitídou) sa používajú antibiotiká ako napr. amoxicillin/calculát, ciprofloxalín, clarithromycín, a trimethoprim/sulfamethoxazol. U alergických pacientov sa podávajú aj antihistaminká celkovo. Dočasen použité lokálne lieky zužujúce cievy môžu pomôcť prevzdušniť sínusy. Ak problémy pretrvávajú aj po intenzívnej farmakologickej liečbe, je potrebné uvažovať o chirurgickom zákroku so zlepšením drenáže prínosových dutín a odstránením polypov.
Autor: Aukema AA, Fokkens WJ. (The Netherlands)
Publikované v: Treat Respir Med. 2004;3(2):97-105

zoznam článkov