Fyzická aktivita je dobrá pre zdravie: epidemiologický prehľad 2000 - 2003 (3652)

Fyzická aktivita (physical activity = PA) má pozitívne účinky na zdravie. Boli prezreté vedecké štúdie z rokov 2000 - 2003. Fyzická aktivita znižuje celkovú mortalitu, má srdcovo cievne ochranné účinky, pričom aj chôdza znižuje riziko srdcovej príhody. Čo sa týka preventívneho vplyvu na vznik rakoviny, najlepšie korelácie boli zistené pre rakovinu čreva a prsníka, pričom vplyv fyzickej aktivity na prevenciu iných druhov rakoviny nebol konštantný. Priaznivý vplyv PA bol zistený aj pre diabetes mellitus 2. typu, fyzická aktivita kombinovaná s redukciou hmotnosti a diéta znižuje riziko vzniku cukrovky u o 50 - 60 %. Fyzická aktivita má význam aj pre upevnenie duševného zdravia a prevenciu vzniku psychických ochorení.
Autor: Bauman AE. (Australia)
Publikované v: J Sci Med Sport. 2004 Apr;7(1 Suppl):6-19

zoznam článkov