Spotreba vitamínov A, C, E a riziko melanómu u žien (3621)

Bol študovaný vplyv vyšších dávok vitamínu C, vitamínu E, retinolu, tokoferolov a karotenoidov na riziko vzniku melanómu u žien. Do štúdie bolo zaradených 414 prípadov invazívneho melanómu u 162.000 žien vo veku 25 - 77 rokov počas viac ako 1.6 miliónov osobo-rokov sledovania. Každé 4 roky boli zisťované stravovacie návyky pomocou dotazníka, a každé 2 roky bolo vyhodnotené užívanie vitamínových doplnkov. Bola meraná aj citlivosť kože na slnečné žiarenie. Výsledky ukázali, že užívanie vitamínov A, C, E a ich súčastí nie je spojený s nižším rizikom vzniku melanómu. Len retinol prijímaný z potravy spolu s doplnkami výživy mal ochranný účinok u žien, ktoré mali inak nízke riziko vzhľadom na ne-dietetické faktory (relatívne riziko RR = 0.39) pre 1800 vs. 400 mikrogramov denne. Napriek očakávaniu bolo vyššie riziko vzniku melanómu pri vyšších dávkach vitamínu C z potravy (RR = 1.43) pre 175 vs 90 mg denne. Zistila sa pozitívna korelácia s konzumáciou pomarančového džúsu. Potrebný je ďalší výskum, či aj iné súčasti stravy ako napríklad pomarančový džús môžu zvyšovať riziko vzniku melanómu.
Autor: Feskanich D, Willett WC, Hunter DJ, Colditz GA. (USA)
Publikované v: Br J Cancer. 2003 May 6;88(9):1381-7

zoznam článkov