Dobrovoľné testovanie na HIV v Európe (2693)

Cieľom štúdie bolo zistiť frekvenciu dobrovoľného testovania na HIV u heterosexuálov v Európe. Bola testovaná populácia 18 - 49 ročných v Grécku (n = 2000), v Taliansku (n = 2603), v Švajčiarsku (n = 2777) a v Nórsku (n = 3704). Prevalencia dobrovľného testovania na HIV medzi heterosexuálmi bola 10,1 % (Grécko), 15,5 % (Taliansko), 17,4 % (Nórsko) a 40,9 % (Švajčiarsko). Časť populácie, ktorá udávala rizikové správanie (od 49 - 89,3 %) nikdy nevyhľadala dobrovoľné testovanie. Multivariačná analýza ukázala, že v niektorých krajinách bola frekvencia testovania na HIV častejšia vo veku 24-29 rokov a 30-39 rokov, v porovnaní s mladšími jedincami s rovnako rizikovým správaním. U mužov a žien vo Švajčiarsku vyššia úroveň edukácie tiež významne zvyšuje pravdepodobnosť testovania. Prevalencia dobrovoľného HIV testovania medzi heterosexuálmi s rizikovým správaním je nízka. Potrebné je zlepšiť osvetu s cieľom prevencie HIV a dostupnosťou zdravotníckej starostlivosti.
Autor: Renzi C, Zantedeschi E, Signorelli C; NEM Group (Italy)
Publikované v: Scand J Public Health. 2004;32(2):102-10.

zoznam článkov