Príjem soli v prevencii pre-eklampsie a jej komplikácii (2112)

V minulosti bolo ženám radené, aby v tehotenstve obmedzovali príjem soli, a že zníženie príjmu soli môže znížiť riziko vzniku pre-eklampsie. Hoci táto prax bola už vo veľkom rozsahu zrušená, je dôležité vedieť o možnom vplyve príjmu soli na tehotenstvo. Autori hľadali v literatúre práce týkajúce sa príjmu soli v tehotenstve. Do hodnotenia boli zahrnuté štúdie so 603 ženami. Bola porovnaná skupina žien s radou znížiť príjem soli so skupinou žien s radou pokračovať v normálnej diéte. Príjem soli nemal štatisticky významný vplyv na zdravotný stav tehotnej ženy, včítane pre-eklampsie. Zníženie príjmu soli v tehotenstve nemá vplyv na prevenciu pre-eklampsie a konzumácia soli počas tehotenstva ostáva osobnou voľbou ženy.
Autor: Duley L, Henderson-Smart D, Meher S. (United Kingdom)
Publikované v: Cochrane Database Syst Rev. 2005 Oct 19;(4):CD005548

zoznam článkov